تماس

به رستوران ما بیایید و غذایمان را امتحان کنید
آدرس

Via Tito Livio, 22
20137 Milano MI

تماس

۴۸۸۸ ۵۵۱۹ ۰۲ ۳۹+
۱۷۶۳ ۵۸۱ ۳۴۰ ۳۹+
contact [at] zafferan [d0t] it

ساعات کار

دوشنبه-شنبه: 11:30 – 22:30
(آشپزخانه ساعت 22 بسته می شود)
یکشنبه: بسته است