منو

به ما سر بزنید و غذاهای ما رو امتحان کنید
امتحان کنید

منوی غذای ایرانی

رنگ، طعم و بوی غذا های ما نشانه کیفیت ماست. همه مواد تشکیل دهنده تازه و به دقت توسط آشپز می شود..

کباب ها

رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا کباب کوبیده
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا جوجه کباب
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا برنج ایرانی طارم باسماتی درجه یک زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا کباب کوبیده با نان نون مخلفات
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا جوجه کباب با نان نون مخلفات
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب کوبیده برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو جوجه کباب برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب برگ برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب کوبیده جوجه برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب چنجه برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب سلطانی برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب بختیاری برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو کباب لقمه برنج زعفرانی
Persiano Iraniano Cibo Sikh Kebab Kabab Kubide due spiedini Riso Zafferano Basmati Milano
Persiano Iraniano Cibo Sikh Kebab Barg e Jujeh Riso Zafferano Basmati Milano

خورش ها

رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو خورش خورشت قیمه بادمجان برنج زعفرانی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا چلو خورش خورشت قورمه سبزی برنج زعفرانی
Persiano Iraniano Cibo Chelo Morgh zereshk Riso Zafferano Basmati Milano

پیش غذا

رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا سالاد شیرازی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا ماست خیار
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا ماست موسیر
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا ترشی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا گوجه کبابی
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا سوپ جو
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا کشک و بادمجان بادمجون
رستوران سوپر مارکت ایرانی زعفران میلان ایتالیا میرزا قاسمی
Persiano Iraniano Cibo Sikh Kebab Kabab Koobideh due spiedini Riso Zafferano Basmati Milano

نوشیدنی